قابلیت جستجو و دانلود از ترکرهای خصوصی تورنت به بیتسو اضافه شد. نیازی نیست کاربران از ترکرهای خصوصی اکانت جداگانه داشته باشند و همه کاربران میتوانند از ترکرهای خصوصی درج شده در بیتسو استفاده نمایند.

درحال حاضر دانلود از ترکرهای TorrentLeech و HDTorrents و HDchina بصورت نامحدود است و کاربران فقط میبایست فضای کافی برای ذخیره تورنت را در اکانت خود داشته باشند.

فهرست ترکرهای خصوصی تورنت بشرح زیر است:

 • TorrentLeech
  دانلود تورنت فیلم و سریال

 • HDTorrents
  دانلود تورنت فیلم و سریال

 • HDchina
  دانلود تورنت فیلم و سریال

 • IpTorrents
  دانلود تورنت فیلم و سریال

 • Torrenting
  دانلود تورنت فیلم و سریال