چرا دانلود از تورنت های خصوصی نامحدود نیست؟

بروزرسانی مهرماه 1400:این مطلب قدیمی میباشد و دیگه با سرویس های بیتسو قابلیت دانلود از تورنت خصوصی بدون دعوتنامه وجود ندارد یعنی کاربران خودشون باید…