رایگان
رایگان
 • 1 GBفضای دیسک
 • 1 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line stremبر روی تمامی دستگاه ها
 • ثبت نام
اقتصادی
5000 ت/ ماه
 • 10 GBفضای دیسک
 • 2 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line stremبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
استاندارد
10000 ت/ ماه
 • 30 GBفضای دیسک
 • 5 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line stremبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
بزرگ
20000 ت/ ماه
 • 100 GBفضای دیسک
 • 10 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line stremبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
توجه : با خرید مجدد هر تعرفه، تعرفه جدید به مجموع حجم اکانت شما اضافه خواهد شد. مثلا اگر تعرفه اقتصادی خریداری شود و مجدد تعرفه استاندارد خریداری گردد مجموع حجم اکانت شما برابر با 40 گیگابایت خواهد شد.
پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام میشود