این یکی از مشکلات رایج هنگام دانلود تورنت های حجیم میباشد. و باعث میشود حجم زیادی از فایل دانلود شده ولی قابل استفاده نباشد. کاربران سرویس بیتسو این مشکل را نخواهند داشت چراکه در مرحله اول فایل تورنت بر روی سرورهای بیتسو دانلود خواهد شد و بعد از دانلود کامل ،کاربران میتواند با اطمینان از سالم بودن فایل ها آنها را با لینک مستقیم دانلود کنند و دیگر نگران تعداد seed ها و peer های تورنت خود نباشند.