فیلمهای قدیمی را میتوان در تورنت خصوصی پیدا کرد. گروه هایی که بصورت خاص روی فیلمهای قدیمی و کمیاب فعالیت میکنند و این فیلم ها را از طریق تورنت با هم به اشتراک میگذارند.

از جمله بهترین سایتهای تورنت فیلم قدیمی میتوان به سینماگدون اشاره کرد.

سینماگدون یک ترکر (Tracker) خصوصی فیلم، خصوصا فیلمهای قدیمی و کمیاب است. بسیاری از فیلم های رده B-Movies در این ترکر یافت میشود فیلمهایی که بسیار کمیاب میباشند و ناشناخته هستند.

24.000 کاربر فعال و 160.000 تورنت آپلود شده نشاندهنده فعالیت خوب این سایت میباشد.

همه جور فیلمی در سینماگدون مجاز نیست و برای آپلود تورنت میبایست حداقل یکی از این موارد رعایت شود.

  • هیچ صفحه IMDB مرتبط با فیلم وجود نداشته باشد.
  • فیلم کمتر از 1000 رای در IMDB داشته باشد.
  • فیلم امتیاز کمتر از 3 در imdb داشته باشد.

خصوصیت سینماگدون محتوای کمیاب آن است. بسیاری از فیلم ها تنها در این سایت پیدا میشوند.سینماگدون ترکری است که فیلم های واقعا با امتیاز پایین را گردآوری کرده است. هیچ جایی بهتر از سینماگدون برای یافتن این فیلمها پیدا نخواهید کرد.

ولی مشکل زمانی است که شما میخواهید وارد سایت شوید. چون سایت های تورنت خصوصی قوانینی دارند و فقط اعضا میتوانند وارد آن شوند.اما شما میتوانید از طریق سرویس دانلودر تورنت بیتسو وارد این سایتها شوید و در آن به جستجو بپردازید.