چرا دانلود از تورنت های خصوصی نامحدود نیست؟

بیتسو فضای دیسک در اختیار کاربران قرار میدهد و کاربران به روش های مختلف از جمله دانلود از تورنت می توانند از فضای اختصاصی خود استفاده نمایند.

یکی از قابلیت هایی که بیتسو توانسته در اختیار کاربران قرار دهد قابلیت ورود به سایتهای تورنت خصوصی و دانلود از آن است.

در بیتسو کاربران این قابلیت را دارند که وارد سایت های تورنت خصوصی شوند و از تورنت های آنها دانلود نمایند. اما چرا دانلود از تورنت خصوصی بمانند تورنت عمومی در بیتسو نامحدود نیست؟!

در اینجا می خواهیم در این رابطه توضیح دهیم

هر تورنتی که از ترکرهای خصوصی دانلود می شود بایستی تا 2 هفته سید شود. به این معنی که شما ممکن است تورنت را در سرور بیتسو مستقیم نمایید و سپس از فضای خود حذف کنید. اما در عمل تورنت تا دو هفته روی سرورهای بیتسو سید خواهد شد و فضا اشغال میکند. درحالیکه در فضای شما نمایش داده نمیشود.

این درحالی است که شما در زمانی که تورنت عمومی مستقیم میکنید با حذف تورنت، سیددهی تورنت نیز به پایان میرسد.

پس در عمل امکان نامحدود بودن دانلود از تورنت خصوصی غیرممکن است.

بنابراین پیشنهاد میکنیم درصورتیکه تورنت مورد نظر شما در ترکرهای عمومی قابل دانلود باشد ترجیحا از تورنت عمومی استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *