سیددهی تورنت خصوصی در بیتسو

سیددهی تورنت های خصوصی

ترکرهای خصوصی به سیددهی تورنت هایی که شما دانلود میکنید بسیار حساس میباشند بنابر این بعد از تکمیل دانلود تورنت در بیتسو، مکانیزم سیددهی تورنت ادامه میابد و سیددهی تا زمانیکه تورنت در لیست شما باشد انجام میشود.

سیددهی با نهایت سرعت

سیددهی تورنت ها از طریق سرورهای بیتسو انجام میشود و سرعت آپلود سرورها بسیار بیشتر از سرویس های اینترنت خانگی خواهد بود. بنابر این اگر تورنت خصوصی شما لیچر داشته باشد مطمئنا نرخ خوبی از سید را تجربه خواهید کرد.

- آیا تورنت های خصوصی seed میشود؟ و میزان آن چقدر است.

بله. اگر شما تورنت خصوصی برای دانلود قرار دهید مکانیزم سید بعد از دانلود کامل فایل ادامه میابد. مدت زمان سیددهی 15 روز و نرخ سید 2 میباشد. بنابر این هرکدام که زودتر برسد تورنت حذف میشود. تورنت درحالت سید در پنل شما قرار خواهد گرفت و اگر آنرا حذف کنید سید نیز متوقف میشود.

- سلام.چرا وقتی از ترکر خصوصی تورنت آپلود میکنم دو برابر حجم فایل از ظرفیت اکانت کم میشه؟

چون دو نسخه از فایل نگهداری میشه. یکیش برای سید دهی (که در قسمت تورنت ها نمایش داده میشه) و یکیش هم برای دانلود خوده شما (در قسمت فایلها). شما میتونید هرکدوم رو حذف کنید.اگر تورنت رو حذف کنید سید دهی متوقف میشه.

- آیا بیتسو تضمین میکند که تورنت خصوصی کامل سید بشه؟ و اگر اکانت خصوصی من بن بشه چی؟

خیر. بیتسو یک ابزار دانلود تورنت است و مسئولیتی نسبت به سید نشدن ویا بن شدن اکانت شما برعهده نخواهد گرفت.