رایگان
اکانت تست
 • 2 GBفضای دیسک
 • 1 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • ثبت نام
اقتصادی
10 هزار تومان/ ماه
 • 20 GBفضای دیسک
 • 5 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
استاندارد
20 هزار تومان/ ماه
 • 60 GBفضای دیسک
 • 10 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
بزرگ
30 هزار تومان/ ماه
 • 150 GBفضای دیسک
 • 20 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام میشود