رایگان
رایگان
 • 1 GB فضای دیسک
 • 1 slots دانلود تورنت همزمان
 • Unlimited سرعت دانلود
 • Unlimited ترافیک مصرفی
 • On-line stream بر روی تمامی دستگاه ها
 • ثبت نام
اقتصادی
10 هزار تومان / ماه
 • 20 GB فضای دیسک
 • 5 slots دانلود تورنت همزمان
 • Unlimited سرعت دانلود
 • Unlimited ترافیک مصرفی
 • On-line stream بر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
استاندارد
20 هزار تومان / ماه
 • 60 GB فضای دیسک
 • 10 slots دانلود تورنت همزمان
 • Unlimited سرعت دانلود
 • Unlimited ترافیک مصرفی
 • On-line stream بر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
بزرگ
30 هزار تومان / ماه
 • 150 GB فضای دیسک
 • 20 slots دانلود تورنت همزمان
 • Unlimited سرعت دانلود
 • Unlimited ترافیک مصرفی
 • On-line stream بر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام میشود