رایگان
5 GBفضای دیسک
 • اکانت تست
 • 1 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • عضویت
اقتصادی
20 GBفضای دیسک
 • ۱۸ هزار تومان/ ماه
 • 5 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
استاندارد
60 GBفضای دیسک
 • ۲۸ هزار تومان/ ماه
 • 10 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
بزرگ
150 GBفضای دیسک
 • ۴۸ هزار تومان/ ماه
 • 20 slotsدانلود تورنت همزمان
 • Unlimitedسرعت دانلود
 • Unlimitedترافیک مصرفی
 • On-line streamبر روی تمامی دستگاه ها
 • سفارش آنلاین
پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام میشود