تبدیل فایلهای تلگرام به لینک مستقیم

امکان تبدیل فایلهای تلگرام به لینک مستقیم فراهم شد. برای انتقال فایلهای تلگرام فقط کافیست فایل مورد نظر را به  ربات دانلودر بیتسو  فوروارد نمایید.
ربات فایل را از سرورهای تلگرام دانلود میکند و به پنل کاربر در بیتسو اضافه خواهد کرد.
تمامی رویه مستقیم کردن فایلهای تلگرام در سرور بیتسو انجام میشود و از ترافیک اینترنت کاربر استفاده نخواهد شد..
بعد از مستقیم سازی فایل تلگرام، کاربر میتواند با استفاده از ابزارهای مختلف در پنل خود فایل را با لینک مستقیم دانلود نماید و یا اینکه به سرور دیگری آپلود کند.
اطلاعات بیشتر ...

قابلیت انتقال از پنل به سرور تلگرام

قابلیت انتقال فایلهای داخل پنل به تلگرام برای کاربران فراهم شده است. لذا کاربران میتوانند فایلهای تورنت دانلود شده در پنل خود را توسط ربات تلگرامی به تلگرام منتقل نمایند.
در این پروسه هیچ فایلی لازم نیست روی سیستم کاربر دانلود شود بلکه تمامی عملیات روی سرور انجام میگیرد و از ترافیک اینترنت کاربر استفاده نخواهد شد.
اطلاعات بیشتر ...