تبدیل فایلهای تلگرام به لینک مستقیم

قابلیت تبدیل از تلگرام درحال حاضر غیرفعال میباشد. لطفا از روشهای جایگزین استفاده نمایید.

امکان تبدیل فایلهای تلگرام به لینک مستقیم فراهم شد. برای انتقال فایلهای تلگرام فقط کافیست فایل مورد نظر را به  ربات دانلودر بیتسو  فوروارد نمایید.

ربات فایل را از سرورهای تلگرام دانلود میکند و به پنل کاربر در بیتسو اضافه خواهد کرد.

تمامی رویه مستقیم کردن فایلهای تلگرام در سرور بیتسو انجام میشود و کاربر نیازی به استفاده از ترافیک اینترنت خود نخواهد داشت.

بعد از مستقیم سازی فایل تلگرام، کاربر میتواند با استفاده از ابزارهای مختلف در پنل خود فایل را با لینک مستقیم دانلود نماید و یا اینکه به سرور دیگری آپلود کند.