شرایط استفاده

بیتسو بشما این امکان را میدهد تا فایل های موجود در شبکه تورنت جهانی را از طریق سرورهای بیتسو دانلود نمایید. سرورهای بیتسو نقش یک واسط را برای شما ایفا میکنند این بدین معناست که هیچیک از فایل های موجود در شبکه تورنت تحت کنترل ما نمیباشد و شما میبایست خود صحت و امنیت فایل ها را قبل و یا بعد از دانلود بررسی نمایید. بنابراین در صورتیکه میخواهید صحت و قانونی بودن فایل ها را تشخیص دهید میبایست به ایجاد کننده آن رجوع نمایید. 

بیتسو این حق را برای خود محفوظ میدارد که در هر زمان نسبت به تغییر، انسداد همیشگی و یا موقت هر یک از سرویس های خود با و یا بدون اطلاع قبلی اقدام نماید. شما خواهید پذیرفت که بیتسو مسئولیتی در قبال تغییر، حذف و یا انسداد سرویس ها نخواهد داشت.

بیتسو این حق را برای خود محفوظ میدارد که نسبت به تغییر فضای کاربری ارائه شده به کاربرانش تغییر ایجاد نماید و نیز سرورهایی که از طریق آن فایل های تورنت دانلود میگردد تغییر ایجاد نماید. بیتسو همچنین این حق را برای خود محفوظ میدارد که در پهنای باند دانلود ماهیانه ارائه شده به شما محدودیت ایجاد نماید.

 

اکانت کاربری، رمزعبور و امنیت

شما میبایست نسبت به نگهداری نام کاربری و رمزعبور خود کوشا باشید و مسئولیت تمامی فعالیت های انجام گرفته با اکانت بر عهده شما خواهد بود. اشتراک گذاری نام کاربری و رمزعبور با دیگران ممنوع میباشد و درصورت اطلاع بیتسو این حق را برای خود محفوظ میدارد تا اکانت کاربری مذکور را غیرفعال نماید.

 

بیتسو این حق را برای خود محفوظ میدارد که در هر زمان بنا به شزایط نسبت به محدودیت در تعداد دفعاتی که کاربران به سرویس دسترسی  پیدا میکنند محدودیت ایجاد نماید. همچنین بیتسو نسبت به حذف و تغییر در فایل های دانلود شده تورنت مسئولیتی نخواهد داشت.