دانلود پوشه ها بصورت فایل زیپ

قابلیت دانلود محتویات یک پوشه بصورت فایل زیپ فراهم شد. از این پس کاربران بیتسو میتوانند بعد از مستقیم کردن تورنت، تمامی محتویات آنرا بصورت یک فایل زیپ در پنل خود ایجاد نموده و سپس روی سیستم خود دانلود نمایند.

مناسب ترین روش برای دانلود یکباره فایلهای متعدد موجود در یک پوشه، زیپ کردن آن است. بدین صورت که ابتدا همه فایل های موجود در پوشه به یک فایل زیپ تبدیل میشود و سپس تنها یک فایل زیپ دانلود میشود.

امکان تبدیل فایها و پوشه های حجیم به چندین فایل زیپ نیز در پنل کاربران فراهم است. و کاربران بیتسو میتوانند فایلهای چند ده گیگی را به فایلهای کوچکتر تقسیم نموده و سپس به سیستم خود انتقال دهند.