انتقال فایلهای تورنت به آپلودبوی

آپلودسنتر آپلودبوی لینک های https را قبول نمیکند بنابر این برای آپلود فایلهای تورنت در آپلودبوی میبایست ابتدا لینک دانلود را به http تبدیل کنید.
برای اینکار میبایست کاراکترهای s و p را از آدرس دانلود حذف نمایید. و سپس آنرا در آپلودبوی وارد نمایید.


از قابلیت rar split نیز میتوانید برای تکه کردن یک فایل به فایلهای کوچکتر استفاده نمایید. که سبب میشود بطور مثال یک فایل 7 گیگی به 7 تا فایل 1 گیگی تبدیل شود.