سیستم استفاده منصفانه

کاربران بیتسو طیف گسترده ای از سرویسها را دریافت میکنند (دانلود تورنت، دانلود یوتیوب و ...). ما از سیستم پوینت در سرویسهای مختلف برای محاسبه مصرف و محدودیتها استفاده میکنیم.

در زمان ارتقا حساب، تعدادی پوینت به هرکاربر اختصاص میابد. تعداد پوینت براساس نوع حساب ها متفاوت خواهد بود.

هزینه پوینت ها و نوع مصرف

برای اکثر سرویسها 1 گیگابایت انتقال فایل برابر با 1 پوینت محاسبه میشود. برای آپلودسنترها و سرویسهایی که گرانتر هستند ضریبی محاسبه میشود.
شما میتوانید فهرست سرویس ها و ضریبها را در زیر مشاهده کنید.

تبدیل تورنت به لینک مستقیم : نامحدود
دانلود از ترکرهای خصوصی تورنت : ضریب ها متغیر میباشد
مستقیم کردن لینک ویدیوها : نامحدود
فهرست بروزرسانی شده و کامل ضریبها

پوینت مصرفی در مستقیم کردن لینک آپلودسنترها براساس حجم فایلی که مستقیم میشود و هنگام آغاز مستقیم سازی محاسبه میشود.

محاسبه استفاده منصفانه

ما تعداد پوینت هایی که از ابتدای ارتقای حساب مصرف کرده اید را حساب میکنیم. اگر بیشتر از تعداد مجاز پوینت های مجاز شما باشد شما نمیتوانید از آن سرویس استفاده کنید. تا زمانیکه پوینت جدید داشته باشید.
مصرف بیشتر کاربرانی که از تورنت عمومی استفاده میکنند هرگز به این مقدار نمیرسد. اما درصورتیکه به این مقدار رسیدید شما میتوانید بصورت مجزا پوینت خریداری کنید و یا با ارتقای مجدد اکانت پوینت جدید بدست بیاورید.

مقدار پوینت اکانت ها

با هربار ارتقا حساب پوینت جدید به کاربر اختصاص میابد که مقدار آن براساس نوع حساب متغیر است.

با ارتقا حساب کاربری تمامی Point History های قبلی پاک میشود. درضمن مصرف پوینت ها در صفحه Point History قابل مشاهده میباشد.