مکانیزم پوینت ها

این قابلیت غیرفعال شده است و درحال حاضر دانلود کاربران بیتسو نامحدود میباشد.

کاربران بیتسو طیف گسترده ای از سرویسها را دریافت میکنند ما از سیستم پوینت در سرویسهایی که قابلیت نامحدود ندارند برای محاسبه مصرف و اعمال محدودیت استفاده میکنیم.

توجه: مکانیزم پوینت تنها روی مستقیم کردن تورنت خصوصی (با اکانت بیتسو) اعمال میشود و باقی سرویس ها نامحدود میباشد.

در زمان ارتقا حساب، تعدادی پوینت به هرکاربر اختصاص میابد. تعداد پوینت براساس نوع حساب ها متفاوت خواهد بود.

هزینه پوینت ها و نوع مصرف

برای اکثر سرویسها 1 گیگابایت انتقال فایل برابر با 1 پوینت محاسبه میشود. برای آپلودسنترها و سرویسهایی که گرانتر هستند ضریبی محاسبه میشود.
شما میتوانید فهرست سرویس ها و ضریبها را در زیر مشاهده کنید.

تبدیل تورنت به لینک مستقیم : نامحدود
مستقیم کردن لینک ویدیوها : نامحدود
دانلود از ترکرهای خصوصی تورنت (با اکانت بیتسو در ترکر) : ضریب ها متغیر میباشد
فهرست بروزرسانی شده و کامل ضریبها

پوینت مصرفی در مستقیم کردن لینک تورنت خصوصی (با اکانت بیتسو) براساس حجم فایلی که مستقیم میشود و هنگام آغاز مستقیم سازی محاسبه میشود.

محاسبه پوینت مصرفی

سیستم تعداد پوینت هایی که از ابتدای ارتقای حساب مصرف کرده اید را حساب میکنیم. اگر بیشتر از تعداد مجاز پوینت های مجاز شما باشد شما نمیتوانید از آن سرویس استفاده کنید. تا زمانیکه پوینت جدید داشته باشید.
با اتمام پوینت ها شما میتوانید بصورت مجزا پوینت خریداری کنید و یا با ارتقای مجدد اکانت پوینت جدید بدست بیاورید.

مقدار پوینت اکانت ها

با هربار ارتقا حساب پوینت جدید به کاربر اختصاص میابد که مقدار آن براساس نوع حساب متغیر است.

پلن اقتصادی = 10 پوینت
پلن استاندارد = 30 پوینت
پلن بزرگ = 50 پوینت
پلن خیلی بزرگ = 80 پوینت

مصرف پوینت ها در صفحه  Point History  قابل مشاهده میباشد و با اتمام پوینت ها کاربر میتواند بصورت مجزا پوینت اضافی خریداری نماید.  [خرید پوینت]